MOON TradingMOON Trading

Menu

MOON kodex

Slušné chování – Prosíme všechny členy této komunity, aby se zdrželi urážek, posměchů a vulgárních nadávek jak na ostatní členy, tak i k moderátorům a administrátorům. Věříme, že naprosto všechno jde vyřešit normálně a v klidu. Pokud i přesto takové chování zpozorujete můžete nás na toto upozornit a nebo zkuste takového člena slušně oslovit a navrhnout mu “ať se uklidní”. Jsme jedna komunita, jeden tým a vzájemně si pomáháme. Urážky, posměchy a hádky u nás nemají naprosto žádné místo, na tom si zakládáme. Při zjištění takového chování, které se bude opakovat Vám bude bohužel okamžitě udělený BANN  v trading chatu bez možnosti návratu. BANN se uděluje i za nabádání členů k přechodu či propagaci jiné privátní skupiny, šíření reklamy a budování své vlastní audience bez vědomí majitele v trading chatu.

Odpovědnost za vlastní rozhodnutí – Do komunity pravidelně přispíváme i nákupními signály. Tyto signály se zakládají na našem subjektivním názoru a negarantujeme jejich 100% jistotu nákupu, či prodeje. Technické analýzy a podrobné pozorování trhu jsou jistě obrovským přínosem a mají obrovský podíl na úspěchu obchodníka, ale pokud se do obchodování zapojí velcí investoři s masivním kapitálem, dokáží celkem otočit během chvilky vývoj trhu v náš neprospěch. Nejsme finanční poradci a tak bychom chtěli upozornit, že neneseme žádnou zodpovědnost za Vámi špatně provedený obchod, tudíž si pamatujte, že vše je pouze ve Vaší kompetenci.

Zákaz šíření obsahu a sdílení přístupových údajů – Kopírování signálů, grafů, technických analýz, fundamentálních analýz aj. a přeposílání do jiných komunit bude rovněž řešeno okamžitým BANNEM a vyhozením ze skupiny bez náhrady uhrazeného členství s uvedením jména osoby na kanálu youtube apod. Na případné takové chování a jednání člena se nevztahuje § 12 Občanského zákoníku o Ochraně osobních údajů, neboť dojde k porušení Občanského zákoníku dle § 2991 až § 3004 Zák. č.89/2012 Sb. v plném znění uvedených paragrafů. Pevně věříme, že k takovým událostem nedojde, ale je naší povinností Vás o tom informovat. Pokud máte informace a přímé důkazy o takovém zneužívání určitým členem, neváhejte nás informovat. Za takové skutečnosti, podložené věrohodnými důkazy, rádi vyplatíme odměnu oznamovateli.

Změny – Provozovatel webu má plné právo kdykoli upravit tato pravidla. Změna je platná pro uživatele a závazná dnem zvěřejnění na webu moontrading.cz . Uživatel je povinnen pravidelně se obeznamovat s případnými změnami pravidel. Pokud bude uživatel nakládat se všemi informacemi získanými nejen prostřednictvím webové stránky, ale i telegramuMOON TRADING je považována jakákoliv změna v pravidlech za souhlasenou ze strany uživatele.

Souhlas s užíváním stránek – Používáním našich stránek vyjadřujete naprostý souhlas s těmito pravidly a obchodními podmínkami a máte za to, že tato pravidla jsou pro Vás přijatelná. Pokud se domníváte, že tato pravidla jsou pro Vás neakceptovatelná, musíte ihned opustit tyto webové stránky moontrading.cz .

Kodex aktualizovaný dnem 15.03.2020.

Zpět